PERHATIAN!!

1. Satu Borang hendaklah dikemukan untuk satu jawatan sahaja

2. Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan dan pastikan Penilaian Prestasi dan Kenyataan Perkhidmatan yang

    dikemaskini dilampirkan bersama

3. Pihak Majlis Perbandaran Klang tidak akan membiayai segala perbelanjaan yang berhubung dengan permohonan dan temuduga

4. Sila sertakan salinan kad pengenalan, Sijil Kelahiran serta sijil-sijil yang telah disahkan

5. Calon berkelulusan daripada IPTS dikehendaki menyertakan surat akuan pengiktirafan kelayakan dari JPA

6. Sila isi borang dengan lengkap dan tuliskan TIADA pada ruang yang tidak berkenaan

SELAMAT MAJU JAYA!!!

 • PEMBANTU PENILAIAN

  BANGUNAN SULTAN ALAM SHAH, JALAN PERBANDARAN, KLANG SELANGOR 41675, MALAYSIA
  15/09/2021 02:49:21
 • PEMBANTU KEMAHIRAN

  BANGUNAN SULTAN ALAM SHAH, JALAN PERBANDARAN, KLANG SELANGOR 41675, MALAYSIA
  15/09/2021 02:50:02
 • PEMBANTU AWAM

  BANGUNAN SULTAN ALAM SHAH, JALAN PERBANDARAN, KLANG SELANGOR 41675, MALAYSIA
  15/09/2021 03:18:49
 • PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA

  BANGUNAN SULTAN ALAM SHAH, JALAN PERBANDARAN, KLANG SELANGOR 41675, MALAYSIA
  15/09/2021 02:50:54
 • PENGHANTAR NOTIS

  BANGUNAN SULTAN ALAM SHAH, JALAN PERBANDARAN, KLANG SELANGOR 41675, MALAYSIA
  15/09/2021 02:46:11
 • PEMBANTU KESIHATAN AWAM

  BANGUNAN SULTAN ALAM SHAH, JALAN PERBANDARAN, KLANG SELANGOR 41675, MALAYSIA
  15/09/2021 02:38:47
 • PEMBANTU PENGUATKUASA

  BANGUNAN SULTAN ALAM SHAH, JALAN PERBANDARAN, KLANG SELANGOR 41675, MALAYSIA
  15/09/2021 20:40:41
 • PEMANDU KENDERAAN

  BANGUNAN SULTAN ALAM SHAH, JALAN PERBANDARAN, KLANG SELANGOR 41675, MALAYSIA
  15/09/2021 03:05:22