PERHATIAN!!

1. Satu Borang hendaklah dikemukan untuk satu jawatan sahaja

2. Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan dan pastikan Penilaian Prestasi dan Kenyataan Perkhidmatan yang

    dikemaskini dilampirkan bersama

3. Pihak Majlis Perbandaran Klang tidak akan membiayai segala perbelanjaan yang berhubung dengan permohonan dan temuduga

4. Sila sertakan salinan kad pengenalan, Sijil Kelahiran serta sijil-sijil yang telah disahkan sebelum dimuat naik dalam sistem mengikut format PDF 

5. Calon berkelulusan daripada IPTS dikehendaki menyertakan surat akuan pengiktirafan kelayakan dari JPA

6. Sila isi borang dengan lengkap dan tuliskan TIADA pada ruang yang tidak berkenaan

SELAMAT MAJU JAYA!!!

Contact us for job opportunities.