/

PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG

KLANG, MALAYSIA

 5.        NAMA JAWATAN                           :           PENOLONG PEGAWAI UNDANG – UNDANG

                                                                                GRED L29 (TETAP)


            Gred dan Jadual Gaji L29               :           GAJI MINIMUM                    GAJI MAKSIMUM

                                                                                 RM 1,773.00                           RM 5,674.00

            Imbuhan Tetap Khidmat Awam      :           RM 160.00    

            Imbuhan Tetap Perumahan            :           RM 300.00

            Bantuan Sara Hidup                       :           RM 350.00

            Kenaikan Gaji Tahunan                  :           RM 145.00    

 

 SYARAT-SYARAT LANTIKAN: 

 (a)  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

        i.  Warganegara Malaysia;

        ii. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

       iii. Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
           dengannya.     

           (Gaji permulaan ialah pada Gred L29:RM1,773.00); atau    

      iv. Diploma Undang-Undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
           (Gaji permulaan ialah pada Gred L29:RM1,847.86).

 (b) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang
      diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.