/

PEMBANTU AWAM

KLANG, MALAYSIA

8.         NAMA JAWATAN                          :     PEMBANTU AWAM GRED H11 (TETAP)

 

            Gred dan Jadual Gaji H11              :     GAJI MINIMUM                    GAJI MAKSIMUM

                                                                            RM 1,218.00                           RM 2,939.00

            Imbuhan Tetap Khidmat Awam     :          RM   95.00    

            Imbuhan Tetap Perumahan          :          RM 300.00

            Bantuan Sara Hidup                     :          RM 350.00

            Kenaikan Gaji Tahunan                :           RM   80.00    

 

SYARAT-SYARAT LANTIKAN:  

(a)   Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

        i.    Warganegara Malaysia;

        ii.   Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

        iii.  Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

        iv.  (Gaji permulaan ialah pada Gred H11: RM1,218.00)

(b)   Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian
        Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.