/

PENOLONG JURUUKUR BAHAN

KLANG, MALAYSIA

NAMA JAWATAN                           :           PENOLONG JURUUKUR BAHAN GRED JA29 (TETAP)

 

Gred dan Jadual Gaji JA29            :           GAJI MINIMUM                    GAJI MAKSIMUM

                                                                  RM1,549.00                           RM5,701.00

Imbuhan Tetap Khidmat Awam       :           RM160.00     

Imbuhan Tetap Perumahan            :           RM300.00

Bantuan Sara Hidup                       :           RM350.00

Kenaikan Gaji Tahunan                  :           RM145.00     

 

SYARAT-SYARAT LANTIKAN:  

(a)       Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

             i.  Warganegara Malaysia;

            ii.  Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

           iii.  Sijil dalam bidang ukur bahan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.     

                (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00)

                 atau

           iv.  Diploma dalam bidang ukur bahan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

                (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02)

 

(b)       Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional 
            Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.