/

PEMBANTU KEMAHIRAN

KLANG, MALAYSIA

NAMA JAWATAN                          :     PEMBANTU KEMAHIRAN GRED H19 (TETAP)


Gred dan Jadual Gaji H19           :      GAJI MINIMUM                    GAJI MAKSIMUM

                                                           RM1,377.00                           RM4,052.00

Imbuhan Tetap Khidmat Awam     :      RM115.00    

Imbuhan Tetap Perumahan          :      RM300.00

Bantuan Sara Hidup                     :      RM350.00

Kenaikan Gaji Tahunan                :      RM100.00    

 

SYARAT-SYARAT LANTIKAN:  

(a)   Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

           i.   Warganegara Malaysia;

           ii.   Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

           iii.  Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan;

                (Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,377.00) atau

          iv.   Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan
                yang diiktiraf setaraf dengannya;

                (Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,435.12) atau

          v.   Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kekompetenan Pendawai Fasa Tunggal yang dikeluarkan ole
                Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

                (Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,435.12) atau

          vi.  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan
                yang diiktiraf setaraf dengannya;

                (Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,493.24) atau

         vii.   Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kekompetenan Pendawai Fasa Tiga yang dikeluarkan oleh  
                Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

                (Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,493.24)

(b)   Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional
       Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.