/

PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN

KLANG, MALAYSIA

 6.        NAMA JAWATAN                           :           PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29 (TETAP)

 

            Gred dan Jadual Gaji U29              :           GAJI MINIMUM                    GAJI MAKSIMUM

                                                                                   RM 1,797.00                          RM 5,753.00

            Imbuhan Tetap Khidmat Awam       :           RM 160.00    

            Imbuhan Tetap Perumahan            :           RM 300.00

            Bantuan Sara Hidup                       :           RM 350.00

            Kenaikan Gaji Tahunan                  :           RM 145.00    

 

 SYARAT-SYARAT LANTIKAN:  

 (a) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

      i.  Warganegara Malaysia;

      ii. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

     iii. Diploma dalam bidang Kesihatan Persekitaran yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.     

         (Gaji permulaan ialah pada Gred U29: RM1,797.00).  

 (b) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
       yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.