/

PEMBANTU KESIHATAN AWAM

KLANG, MALAYSIA

NAMA JAWATAN                          :     PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19 (TETAP)

 
Gred dan Jadual Gaji U19             :      GAJI MINIMUM                    GAJI MAKSIMUM

                                                             RM1,360.00                           RM4,052.00

Imbuhan Tetap Khidmat Awam      :       RM115.00    

Imbuhan Tetap Perumahan           :       RM300.00

Bantuan Sara Hidup                      :       RM350.00

Kenaikan Gaji Tahunan                 :       RM100.00    

 
SYARAT-SYARAT LANTIKAN:  

(a)   Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

        i.    Warganegara Malaysia;

        ii.   Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

        iii.  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

             (Gaji permulaan ialah pada Gred U19: RM1,360.00) atau

        iv.  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Pembantu Kesihatan Awam yang diiktiraf oleh Kerajaan atau
             kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

             (Gaji permulaan ialah pada Gred U19: RM1,418.12)

(b)   Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional
       Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 

(c)   Keutamaan bagi calon yang mempunyai Sijil Pembantu Kesihatan Awam.