/

PENOLONG JURUTERA

KLANG, MALAYSIA

NAMA JAWATAN                           :           PENOLONG JURUTERA GRED JA29 (TETAP)


Gred dan Jadual Gaji JA29            :           GAJI MINIMUM                    GAJI MAKSIMUM

                                                                   RM1,549.00                          RM5,701.00

Imbuhan Tetap Khidmat Awam        :           RM160.00     

Imbuhan Tetap Perumahan             :           RM300.00

Bantuan Sara Hidup                        :           RM350.00

Kenaikan Gaji Tahunan                   :           RM145.00     

 

SYARAT-SYARAT LANTIKAN:  

(a)    Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

            i.   Warganegara Malaysia;

            ii.   Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

            iii.  Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.     

                  (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00)

                   atau

            iv.   Diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

                   (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02)

(b)    Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional 
         Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.