/

PENGHANTAR NOTIS

KLANG, MALAYSIA

6.         NAMA JAWATAN                         :     PENGHANTAR NOTIS GRED N11 (TETAP)

 

            Gred dan Jadual Gaji N11            :      GAJI MINIMUM                    GAJI MAKSIMUM

                                                                           RM 1,216.00                           RM 2,983.00

            Imbuhan Tetap Khidmat Awam      :       RM   95.00    

            Imbuhan Tetap Perumahan           :        RM 300.00

            Bantuan Sara Hidup                      :        RM 350.00

            Kenaikan Gaji Tahunan                 :        RM   80.00    

 

SYARAT-SYARAT LANTIKAN:  

(a)   Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

        i.    Warganegara Malaysia;

        ii.   Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

        iii.  Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta lesen memandu sekurang-kurangnya
             Kelas B2 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen Memandu Percubaan (P)]

        iv.  (Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM1,216.00)

(b)   Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian
        Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.