/

ARKITEK LANDSKAP

KLANG, MALAYSIA

 1.        NAMA JAWATAN                           :           ARKITEK LANDSKAP GRED J41 (TETAP)

 

            Gred dan Jadual Gaji J41               :           GAJI MINIMUM                    GAJI MAKSIMUM

                                                                                  RM 2,529.00                            RM 9,643.00

            Imbuhan Tetap Khidmat Awam       :           RM 300.00    

            Imbuhan Tetap Perumahan            :           RM 300.00

            Bantuan Sara Hidup                       :           RM 300.00

            Kenaikan Gaji Tahunan                  :           RM 225.00    

 

 SYARAT-SYARAT LANTIKAN:  

 (a)  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

        i.   Warganegara Malaysia;

        ii.  Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

        iiiIjazah Sarjana Muda Seni Bina Landskap yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.    

            (Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2,529.00).                                        

 (b) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
       yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.