/

PEGAWAI PENGUATKUASA

KLANG, MALAYSIA

  3.        NAMA JAWATAN                           :           PEGAWAI PENGUATKUASA GRED KP41 (TETAP)

 

             Gred dan Jadual Gaji KP41           :           GAJI MINIMUM                    GAJI MAKSIMUM

                                                                                 RM 2,081.00                           RM 9,547.00

             Imbuhan Tetap Khidmat Awam      :           RM 300.00    

             Imbuhan Tetap Perumahan            :           RM 300.00

             Bantuan Sara Hidup                       :           RM 300.00

             Kenaikan Gaji Tahunan                  :           RM 225.00    

 

SYARAT-SYARAT LANTIKAN:  

 (a) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

       i.   Warganegara Malaysia;

       ii.  Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

       iii.  Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.    

            (Gaji permulaan ialah pada Gred KP41: RM2,081.00). 

 (b) Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:   

       i.  Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;    

       ii. Berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;

      iii. Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;    

      iv. Mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran dada yang biasa dan 84sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja);

      v.  Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata; 

     vi.  Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan    

    vii.  Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan yang berdaftar.

 (c) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
      yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.