/

PENOLONG PEGAWAI SENIBINA

KLANG, MALAYSIA

8.         NAMA JAWATAN                           :           PENOLONG PEGAWAI SENI BINA GRED JA29 (KONTRAK)

 

            Gred dan Jadual Gaji JA29            :           GAJI MINIMUM                    GAJI MAKSIMUM

                                                                                 RM 1,549.00                           RM 5,701.00

            Imbuhan Tetap Khidmat Awam       :           RM 160.00    

            Imbuhan Tetap Perumahan            :           RM 300.00

            Bantuan Sara Hidup                       :           RM 300.00

            Kenaikan Gaji Tahunan                  :           RM 145.00    

 

SYARAT-SYARAT LANTIKAN: 

(a) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

       i.  Warganegara Malaysia;

       ii. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

       iii. Sijil dalam bidang Seni Bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

           (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00)

            atau

       iv. Diploma dalam bidang Seni Bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

             (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02)

(b) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional         
      Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.