/

PENOLONG PEGAWAI SENIBINA

KLANG, MALAYSIA

NAMA JAWATAN                           :           PENOLONG PEGAWAI SENI BINA GRED JA29 (KONTRAK)

 

Gred dan Jadual Gaji JA29            :           GAJI MINIMUM               GAJI MAKSIMUM               

                                                                   RM1,549.00                    RM5,701.00

Imbuhan Tetap Khidmat Awam       :            RM160.00    

Imbuhan Tetap Perumahan            :            RM300.00

Bantuan Sara Hidup                       :            RM350.00

Kenaikan Gaji Tahunan                  :            RM145.00    

 

SYARAT-SYARAT LANTIKAN: 

(a) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

       i.  Warganegara Malaysia;

       ii. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

       iii. Sijil dalam bidang Seni Bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

           (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00)

            atau

       iv. Diploma dalam bidang Seni Bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

             (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02)

(b) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional         
      Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.