/

AHLI MUZIK

KLANG, MALAYSIA

 9.        NAMA JAWATAN                          :           AHLI MUZIK GRED B19 (KONTRAK)

 

            Gred dan Jadual Gaji B19              :           GAJI MINIMUM                    GAJI MAKSIMUM

                                                                                    RM 1,360.00                         RM 4,032.00

            Imbuhan Tetap Khidmat Awam       :           RM 115.00    

            Imbuhan Tetap Perumahan            :           RM 300.00

            Bantuan Sara Hidup                       :           RM 350.00

            Kenaikan Gaji Tahunan                  :           RM 100.00    

 

 SYARAT-SYARAT LANTIKAN:  

 (a) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

       i.  Warganegara Malaysia;

       ii. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

      iii. Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti serta berkebolehan memainkan satu dan/atau lebih alat muzik moden atau tradisional serta berkebolehan bertutur, membaca dan menulis
          dalam Bahasa Melayu dengan memuaskan.

          (Gaji permulaan ialah pada Gred B19: RM1,360.00); atau

      iv. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

          (Gaji permulaan ialah pada Gred B19: RM1,360.00); atau

      v. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
          dengannya.

          (Gaji permulaan ialah pada Gred B19: RM1,418.12); atau

     vi. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
         dengannya.

         (Gaji permulaan ialah pada Gred B19: RM1,476.24).

 (b) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
       yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.