/

PEMBANTU TADBIR (P/O)

KLANG, MALAYSIA

  13.        NAMA JAWATAN                 :           PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19

                                                                         (PEKERJA SAMBILAN HARIAN)

 

              Gaji N19 (PSH)                      :           RM 54.00/sehari

 

  SYARAT-SYARAT LANTIKAN:

  (a) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

       i.   Warganegara Malaysia;

       ii.  Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

       iii. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

      iv.  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
            dengannya oleh Kerajaan.

      v.   Jawatan “Pekerja Sambilan Harian” tiada jaminan untuk dilantik ke jawatan kontrak/tetap.           

      vi.  Tertakluk syarat–syarat perkhidmatan di bawah skim “Pekerja Sambilan Harian”.

  (b) Keutamaan bagi calon yang mempunyai pengalaman atau kemahiran berkaitan ‘Geographic Information System (GIS)’.