/

PENOLONG JURUTERA

KLANG, MALAYSIA

 12.        NAMA JAWATAN            :           PENOLONG JURUTERA GRED JA29

                                                                   (PEKERJA SAMBILAN HARIAN)

 

             Gaji JA29 (PSH)                :           RM 72.00/sehari

 

 SYARAT-SYARAT LANTIKAN:

 (a) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

       i.   Warganegara Malaysia;

       ii.  Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

       iii. Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

       iv.  Diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

       v.  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
           dengannya oleh Kerajaan.

       vi. Jawatan “Pekerja Sambilan Harian” tiada jaminan untuk dilantik ke jawatan kontrak/tetap.           

      vii. Tertakluk syarat–syarat perkhidmatan di bawah skim “Pekerja Sambilan Harian”.

 (b) Keutamaan bagi calon yang mempunyai pengalaman atau kemahiran berkaitan ‘Geographic Information System (GIS)’.