BORANG LAPORAN KURSUS (LUARAN)

Cara Penyampaian / penerangan

TIDAK MEMUASKAN (1 – 40%) - 1KURANG MEMUASKAN (41 – 60%) -2MEMUASKAN (61 – 70%) - 3BAIK (71 – 80%) - 4SANGAT BAIK (81 – 90%) - 5CEMERLANG (91 – 100%) - 6
PENCERAMAH 1
PENCERAMAH 2
PENCERAMAH 3

Kemahiran komunikasi / bertutur

TIDAK MEMUASKAN (1 – 40%) - 1KURANG MEMUASKAN (41 – 60%) -2MEMUASKAN (61 – 70%) - 3BAIK (71 – 80%) - 4SANGAT BAIK (81 – 90%) - 5CEMERLANG (91 – 100%) - 6
PENCERAMAH 1
PENCERAMAH 2
PENCERAMAH 3

Respon dan soal jawab

TIDAK MEMUASKAN (1 – 40%) - 1KURANG MEMUASKAN (41 – 60%) -2MEMUASKAN (61 – 70%) - 3BAIK (71 – 80%) - 4SANGAT BAIK (81 – 90%) - 5CEMERLANG (91 – 100%) - 6
PENCERAMAH 1
PENCERAMAH 2
PENCERAMAH 3

Hubungan dengan peserta

TIDAK MEMUASKAN (1 – 40%) - 1KURANG MEMUASKAN (41 – 60%) -2MEMUASKAN (61 – 70%) - 3BAIK (71 – 80%) - 4SANGAT BAIK (81 – 90%) - 5CEMERLANG (91 – 100%) - 6
PENCERAMAH 1
PENCERAMAH 2
PENCERAMAH 3

Pengendalian aktiviti dan penggunaan contoh

TIDAK MEMUASKAN (1 – 40%) - 1KURANG MEMUASKAN (41 – 60%) -2MEMUASKAN (61 – 70%) - 3BAIK (71 – 80%) - 4SANGAT BAIK (81 – 90%) - 5CEMERLANG (91 – 100%) - 6
PENCERAMAH 1
PENCERAMAH 2
PENCERAMAH 3

Mudah difahami

Memberi kesan terhadap tugas

Kesesuaian aktiviti/latihan

Nota & bahan kursus


Persiapan bilik kursus

Lampu

Penyaman Udara

P.A. System


Mencapai Objektif / mesej

Ulasan Kesimpulan

Pengendalian Masa

Penginapan

Makanan

Khidmat Urusetia

Kesesuaian Dengan Tugas Anda


Tujuan/Objektif kursus telah mencapai matlamat ?

Adakah kursus ini memberi kesan keatas peningkatan kepada kerjaya dan organisasi anda

Adakah kursus ini perlu dipanjangkan kepada kakitangan lain ?

JIKA YA, JABATAN

Pengetahuan yang diperolehi semasa menghadiri kursus