BORANG LAPORAN KURSUS LUARAN (copy)

Adakah kursus ini memberi kesan keatas peningkatan kepada kerjaya dan organisasi anda

Adakah kursus ini memberi kesan keatas peningkatan kepada kerjaya dan organisasi anda

Adakah kursus ini perlu dipanjangkan kepada kakitangan lain ?

SEKIRANYA YA, JABATAN

Pengetahuan yang diperolehi semasa menghadiri kursus