BORANG LAPORAN KURSUS LUARAN (copy)

Pegawai menunjukkan perubahan sikap selepas kursus

TIDAK MEMUASKAN (1 – 40%) - 1KURANG MEMUASKAN (41 – 60%) -2MEMUASKAN (61 – 70%) - 3BAIK (71 – 80%) - 4SANGAT BAIK (81 – 90%) - 5CEMERLANG (91 – 100%) - 6
SEBELUM
SELEPAS

Pegawai menunjukkan peningkatan pengetahuan dalam kerja

TIDAK MEMUASKAN (1 – 40%) - 1KURANG MEMUASKAN (41 – 60%) -2MEMUASKAN (61 – 70%) - 3BAIK (71 – 80%) - 4SANGAT BAIK (81 – 90%) - 5CEMERLANG (91 – 100%) - 6
SEBELUM
SELEPAS

Pegawai menunjukkan peningkatan kemahiran dalam kerja

TIDAK MEMUASKAN (1 – 40%) - 1KURANG MEMUASKAN (41 – 60%) -2MEMUASKAN (61 – 70%) - 3BAIK (71 – 80%) - 4SANGAT BAIK (81 – 90%) - 5CEMERLANG (91 – 100%) - 6
SEBELUM
SELEPAS

Pegawai mengaplikasikan apa yang dipelajari semasa kursus

TIDAK MEMUASKAN (1 – 40%) - 1KURANG MEMUASKAN (41 – 60%) -2MEMUASKAN (61 – 70%) - 3BAIK (71 – 80%) - 4SANGAT BAIK (81 – 90%) - 5CEMERLANG (91 – 100%) - 6
SEBELUM
SELEPAS

Keberkesanan latihan yang dihadiri terhadap tugas

TIDAK MEMUASKAN (1 – 40%) - 1KURANG MEMUASKAN (41 – 60%) -2MEMUASKAN (61 – 70%) - 3BAIK (71 – 80%) - 4SANGAT BAIK (81 – 90%) - 5CEMERLANG (91 – 100%) - 6
SEBELUM
SELEPAS

Cadangan / Komen oleh Pengarah / Penyelia :